کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۳۱, چهارشنبه

جوانان، 31 درصد قربانیان تلفات جاده ای

گزارش تحلیلی از آمار کشته شدگان تصادفات در سالهای اخیر نشان می دهد جوانان و رانندگان بیشترین کشته های جاده را تشکیل می دهند

امیدسلیمی بنی: به گزارش خبر آنلاین و به نقل از اداره کل روابط عمومی پزشکی قانونی، شجاعی رئیس این سازمان با ارائه آمار مربوط به مصدمان و فوت شدگان ترافیک، اعلام کرد: "بیشترین میزان مرگ و میر در تصادفات، مربوط به رانندگان است."رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به آمار مرگ افراد به تفکیک وضعیت متوفی در حوادث رانندگی سال های 1385 تا 1389 اظهار داشت: به طور کلی بیشترین افراد متوفی در حوادث رانندگی را به ترتیب رانندگان با 40.7 درصد، سرنشین با 34.2 درصد و عابر با 24.3 درصد تشکیل می دهد که در سال 1389، 9 هزار و 803 نفر از افراد متوفی در حوادث رانندگی، رانندگان بوده اند.وی با اشاره به استان هایی که رانندگان بیشتری در آنها بر اثر حوادث رانندگی کشته شده اند یادآور شد: بر اساس پراکندگی و نسبت کشته های تصادفات استانی، درصد رانندگان کشته شده در استان بوشهر اول و استان تهران کمترین درصد را دارا است.دکتر شجاعی همچنین با اشاره به استان هایی که بیشترین تعداد عابرین کشته شده در سال های 1385 تا 1389 را داشته اند گفت: استان تهران بالاترین درصد عابران پیاده کشته شده و استان سمنان پایین ترین درصد را در بین سایر استان ها به خود اختصاص می دهند.این مقام مسئول در همایش علمی ترافیک ایمنی و راه کارهای اجرایی ارتقای آن که امروز 31 فروردین درکرمان برگزار شد، گزارشی تحلیلی کاملی از آمار مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در سال های اخیر ارایه کرد.

سال 1384؛ بیشترین آمار مرگ و میر حوادث رانندگی

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر شجاعی با اشاره به بالا بودن مرگ ناشی از حوادث رانندگی در سال 84 نسبت به سال های پس از آن، گفت: بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور در دهه هشتاد، مربوط به سال 1384 بوده است که رقمی برابر با 27 هزارو 759 کشته را به خود اختصاص می دهد. وی افزود: پس از آن سال های 1385 با تعداد 27 هزار و 567 کشته و 1383 با عدد 26 هزار و 89 کشته به ترتیب بیشترین تعداد کشته های حوادث رانندگی را در این دوره زمانی داشته اند.وی مطابق بررسی های صورت گرفته در دهه 80، کمترین تعداد کشته های ناشی از تصادفات را با عدد 19 هزار و 727 نفر مربوط به سال 1380 عنوان کرد.

31درصد تلفات حوادث رانندگی، جوان هستند

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به تفکیک گروه سنی کشته های تصادفات پرداخت و تصریح کرد: بیشترین کشته های ناشی از حوادث رانندگی در فاصله سال های 1385 تا 1389، در گروه سنی 18 تا 29 سال قرار دارند که 31 درصد کل تلفات حوادث رانندگی را در بر می گیرند. همچنین گروه سنی 30 تا 39 سال با 16.1 درصد رتبه بعدی بیشترین گروه سنی کشته های ناشی از حوادث رانندگی را به خود اختصاص می دهد.دکتر شجاعی گفت: بر اساس آمارهای موجود کمترین تعداد کشته های حوادث رانندگی نیز با اختصاص 6.3 درصد در گروه سنی 11 تا 17 سال قرار دارند.

ضربه به سر مهمترین عامل مرگ در تصادفات

وی علت اصلی فوت افراد کشته شده در حوادث رانندگی سال های 1385 تا 1389 را ضربه به سر عنوان کرد و افزود: ضربه به سر با 55.2 درصد، بیشترین علت فوت های ناشی از این حوادث را داراست. شکستگی های متعدد با 23.7 درصد و تاثیر بیش از چند عامل با 9 درصد در رتبه های بعدی علت فوت افراد در حوادث رانندگی قرار دارند. همچنین کمترین علت فوت افراد در این حوادث نیز با 1.1 درصد مربوط به سوختگی ناشی از وقوع حوادث رانندگی است.

بیشتر مرگ ها در محل حادثه اتفاق می افتد

دکتر شجاعی با اشاره به محل فوت افراد پس از حوادث رانندگی به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در موضوع مرگ ناشی از این حوادث، محل فوت افراد را به چهار بخش محل وقوع حادثه، حین انتقال به مراکز درمانی، مراکز درمانی و منزل تقسیم و خاطرنشان کرد: در سال های 1385 تا 1389 بیش از نیمی از کشته شدگان، در محل حادثه جان خود را از دست داده اند.وی افزود: بر اساس این تقسیم بندی بیشترین مرگ افراد در حوادث رانندگی در محل وقوع حادثه اتفاق می افتد و در این گزارش در سال های 1385 تا 1389 بیشترین تعداد کشته ها مربوط به سال 1385 با عدد 14 هزار و 18 نفر بوده که در محل وقوع حادثه فوت کرده اند. پس از آن به ترتیب فوت در بیمارستان با 10 هزار و 506 نفر، فوت حین انتقال به مراکز درمانی با دو هزار و 590 نفر و فوت در منزل با 241 نفر در رتبه های بعدی قرار داردند.به گفته وی در سال های 86 تا 89 نیز همین روند در مرگ های ناشی از حوادث رانندگی وجود داشته به این معنا که بیشترین تعداد کشته های حوادث رانندگی به ترتیب در محل وقوع حادثه، بیمارستان، حین انتقال به مراکز درمانی و منزل ثبت شده است.رییس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: بر این اساس در سال های 1385 تا 1389، 50.7 درصد فوت های ناشی از حوادث رانندگی در محل وقوع حادثه، 38.9 درصد در بیمارستان ها، 8.9 درصد در حین انتقال به مراکز درمانی و 0.8 درصد در منزل اتفاق افتاده است.

استان هایی که بیشترین افراد در محل حادثه کشته شده اند

وی با تفکیک استان ها بر اساس محل فوت افراد کشته شده، گفت: در بخش مرگ افراد در محل وقوع حوادث رانندگی استان های ایلام، سمنان و سیستان و بلوچستان، در بخش انتقال به مراکز درمانی استان های کردستان، بوشهر و چهارمحال و بختیاری و در بخش مرگ در مراکز درمانی استان های تهران، گلستان و گیلان به ترتیب رتبه های اول تا سوم بالاترین درصد موارد فوت را به خود اختصاص می دهند.

برخورد خودروها با 50 درصد بیشترین نحوه وقوع حادثه رانندگی بوده است

دکتر شجاعی در ادامه سخنان خود به نحوه وقوع حادثه رانندگی افراد متوفی اشاره کرد و افزود: بر این اساس 49.5 درصد حوادث رانندگی منجر به فوت به دنبال برخورد خودروها، 24.3 درصد برخورد با عابر، 19.9 درصد بر اثر واژگونی خودرو، 4 درصد به دلیل برخورد با اجسام ثابت و 1.2 درصد به دلیل سقوط اتفاق افتاده است.

بیشترین میزان مرگ در وسایل نقلیه، در خودروهای سواری

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، همچنین در خصوص آمار مرگ ناشی از حوادث به تفکیک خودرو مورد استفاده متوفی، مطابق آمارهای پزشکی قانونی گفت: 34.7 درصد موارد خودروی سواری، 25.7 موتورسیکلت، 6.4 وانت بار، 3.7 کامیون و تریلی و 2.5 اتوبوس و مینی بوس بوده، همچنین 24.3 درصد موارد نیز مربوط به عابر پیاده و بدون خودرو بوده است. همچنین استان سمنان بالاترین و استان گلستان پایین ترین درصد تلفات خودروهای سواری را دارا است.

View Original Article

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر