کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۱۳, شنبه

محمدحسین شریف زادگان به قید کفالت آزاد شد

دکتر محمد حسین شریف زادگان به قید کفالت آزاد شد.


به گزارش خبرنگار کلمه، این استاد دانشگاه شهید بهشتی و وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی بعد از ۵۰ روز بازداشت در زندان اوین نیمه شب چهارشنبه ۱۰ فروردین ماه به قید کفالت آزاد شد. آزادی وی که داماد مرحوم میر اسماعیل موسوی است چند ساعت پس از درگذشت ایشان صورت گرفته است.
View Original Article

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر