کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۱۶, سه‌شنبه

دوره سوم تخريب ارگ کريمخانی، زمان حاضر است

حال ارگ کريمخان خوب نيست. ديوار‌هاي ارگ مملو از يادگاري و نقاشي‌ است. ميراثي که زماني منزلگاه حاکم شهر بوده و دوره‌اي مکاني براي استقرار زندانيان شمرده مي‌شده، امروز نفس‌نفس‌‌زنان و نيمه‌جان به ما رسيده است و تيماري ندارد. نقاشي سقف‌ها و ديوارها ازبين رفته و جايش را يادگاري، يادگاري نويسان پرکرده است.

خبرگزاري ميراث فرهنگي ـ گروه ميراث فرهنگي ـ ارگ کريمخان چونان رستمي لنگان در کشاکش زمانه است. دژي که امروز خالي از شمشير و زره کريمخان بوده و بسياري از ابزارآلات و وسايل زندگي وي به موزه پارس انتقال داده شده است. درحال حاضر تنها چوب خط و يادگاري‌هاي زندانيان برستون‌ها و سنگ‌هاي مرمر قسمت شاه‌نشين باقي مانده است.به گزارش CHN با اينکه ورودي ارگ کريمخاني توجه بسياري از گردشگران را جلب مي‌کند و باغچه‌ها و آب‌نماها تا رسيدن به عمارت همراهي مي‌کنند اما زماني که به قسمت شاه نشين مي‌رسي با ستون‌هاي کنده شده و درب‌هاي لنگه به لنگه و نقاشي‌هاي ريخته شده‌اي مواجه مي‌شوي که به‌يکباره از شکوه ارگ مي‌کاهد.قسمت اعظم ديواره‌هاي ارگ پراز يادگاري‌هايي است که هرروز توسط برخي بازديدکنندگان نوشته مي‌شود به گفته يکي از ماموران يگان حفاظت که گاهي نقش راهنما را هم در ارگ کريمخان به عهده دارد، روزانه حداقل 4 نفر از بازديدکنندگان هنگام نوشتن يادگاري ديده مي‌شوند و با آن‌ها برخورد مي‌شود.اين درحالي است که رفتارهاي توريست‌هاي خارجي به گونه ديگري است به طوري که قبل از وارد شدن اجازه ورود و عکسبرداري مي‌خواهند و ديده‌نشده با فلش عکس بگيرند.ارگ کريمخان طي 3 دوره دچار آسيب‌هاي جدي شده است. اولين دوره به عصرقاجار بازمي‌گردد که به دليل کينه توزي از کريمخان بخشي از ارگ وي تخريب مي‌شود. دومين دوره مربوط به استقرار زندانيان است و سومين دوره هم در عصر حاضر اتفاق مي‌افتد که توسط يادگاري نويسان انجام گرفته و آسيب‌هاي جدي به اين بنا وارد شده‌است.ارگ کريمخان در حالي راهنما ندارد که در زمان بازديد‌هاي معمول روزانه حدود 400 نفر از آن بازديد مي‌کنند و اگر حوصله‌اي باشد، تنها مامور يگان حفاظت از ميراث فرهنگي توضيحاتي را به بازديدکنندگان مي‌دهد.يکي از بازديدکنندگان وضعيت ارگ را نگران کننده مي‌داند و به خبرنگارCHN مي‌گويد: «من 5 سال پيش به اين مکان آمدم که از وضعيت مناسبتري برخوردار بود و از اين موضوع که چند سال آينده ارگ کريمخاني چه وضعيتي دارد نگران هستم.همچنين از گردشگري که با دوربين حرفه‌اي اما با فلش عکسبرداري مي‌کرد، در پاسخ به اين پرسش که چرا با فلش عکس مي‌گيرد گفت: «من نمي دانستم نبايد با فلش عکاسي کنم و اينجا هم اطلاع رساني انجام نشده بود و کسي به من تذکر نداد.»اين درحالي است که ارگ کريمخان کاخ رسمي و پادشاهي کريم خان زند بوده و با 240سال قدمت به ثبت ملي رسيده است. کريم خان زند براي ساختن اين کاخ از ماهرترين سنگ تراشان، معماران و هنرمندان آن زمان دعوت کرد و بهترين نوع مصالح را از شهرها و کشورهاي مختلف تهيه کرد تا در مدت زمان کوتاهي بناي ارگ ساخته شد.همچنين طبق معماري دوران زنديه حوضي 4 گوش در جلو هر ايوان ساخته شده است که آب آنها از آب رکناباد تأمين مي‌شده‌است. ضلع شرقي ارگ ديوار بلندي است که درب ورودي در وسط آن قرار دارد. بر بالاي سردر ورودي صحنه‌اي از جنگ رستم و ديو سفيد به وسيله کاشي‌هاي هفت رنگ لعابدار تصوير شده است.
View Original Article

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر