کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۱۸, پنجشنبه

نیروهای واتارا، کاخ بگبو را در ابیجان محاصره کرده اند

در پی خودداری لوران بگبو از کناره گیری از ریاست جمهوری ساحل عاج، نیروهای حسن واتارا کاخ او را در ابیجان محاصره کرده اند. نیروهای واتارا بخش بزرگی از کشور را زیر کنترل دارند، اما بگبو که در سنگری در کاخش پناه گرفته، می گوید کناره گیری نخواهد کرد. حسن واتارا برنده انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری ساحل عاج اعلام شد و سازمان ملل نیز او را به عنوان رئیس جمهوری منتخب به رسمیت شناخته است.

View Original Article

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر